V1.40 - 2000/03/19

Domainekkel kapcsolatos kérdések és nemhivatalos válaszok

Ez a dokumentum jónéhány .HU alatti domainekkel kapcsolatos kérdést, és az azokra adott válaszokat tartalmazza. Újabb kérdéseket kérdezhetsz - amennyiben azokat közérdekűnek tartod - a dom-req@tolna.net email címen.

A válaszokat grin adta meg, vagyis én. A cég, ahol dolgozom, többek közt domain regisztrátorként tagja az Internet Szolgáltatók Tanácsának (ISzT), én magam pedig - próbálok - aktívan részt venni a rendszer jobbá tételében - amennyire ez sikerül.

A fő cél a tájékoztatás.

A kérdések és azok válaszai


Miért keletkezett ez a FAQ?

A magyar domain rendszer (a .HU alatti nevek) 2000 Március 1-től kezdve liberalizáláson esik át: az eddigi szigorú szabályozás, mely fő célja a domain spekuláció megakadályozása volt megváltozik, és helyébe egy liberalizált szabályozás lép, mely a jogszabályokat messzemenően figyelembe véve lehetővé teszi bárkinek domain név bejegyzését.

Ennek kapcsán fantasztikus mennyiségű (és katasztrofális minőségű) félretájékozottsági- illetve teljes tájékozatlansági hullám söpör át az internet egyes részein, ok nélkül vádolva domain regisztrátorokat, a regisztráló szervezetet (ISzT), vagy éppen a másik vitapartnert.

Mivel én úgy érzem: tájékozott vagyok, próbálom tudásomat megosztani mindenkivel. (Szokás szerint mindenféle hivatalos felhatalmazás vagy felkérés NÉLKÜL! Tehát ez nem hivatalos FAQ vagy tájékoztatás; csupán csak igaz és a lehetőségekhez mérten pontos. Ráadásul szabadidőmben írtam...)


Miért kell liberalizáció?

Több okból. A döntést, hogy legyen liberalizáció hosszas tervezés és igen alapos vita előzte meg, melynek során az ISzT tagjai (vagyis az internet szolgáltatók egy nagy része) megvizsgálták az addig beérkezett ügyfél észrevételeket és javaslatokat, az addigi működést, valamint a liberalizáció lehetésges előnyeit és hátrányait.

Ok az is, hogy a világban szinte minden országos TLD (Top Level Domain) hasonló liberalizált szabályozás alá esik; így a magyar rendszer is konformmá válik a többi európai megoldással.

Ok volt az is, hogy a szabályokat kijátszók mások kárára visszaéltek egyes engedményekkel, és a Regisztrátorok akkor is kénytelenek voltak néha bejegyezni valamit, amikor az nyilvánvalóan spekulációs szándékkal, de a szabályzatnak megfelelően történt. (Lásd még: NKÖM. A régi szabályzat célja az volt, hogy támogassa a hagyományos és elektronikus sajtót, azonban ezzel sokan visszaéltek, és így az eredeti jó szándékból egy szabályzat kijátszási lehetőséget csináltak. Az ilyen visszaélések miatt kellett ezt a lehetőséget megszüntetni.)


Mik a liberalizáció előnyei?


Mik a liberalizáció hátrányai?

Eddig a cégek neveivel ütköző (Cybersquatting, domain spekulánsok, stb) nevek bejegyzését (többé-kevésbé) a szigorú szabályok megakadályozták. Mostantól a szablyzat (és így a Regisztrátor szervezetek) nem "őrködnek" az ügyfelek felett, hogy azok ne jegyezzenek be rosszindulatúan neveket; innentől ez a feladat a hivatalos szervekre (bíróság, rendőrség, stb.) tartozik. Ez a megoldás lassú és költséges, ám garantáltan igazságos és legitim (már amennyire törvényeink és bíróságaink azok).

Ennek gyorsítására és olcsóbbá tételére a domain tulajdonosok illetve a kifogással élők számára lehetőség van az úgynevezett Eseti Választottbíróság döntését kérni (bármely Regisztrátoron keresztül, az eljárási díj megfizetése mellett), amely jogászokból és számítástechnikai szakemberekből álló bíróság és első fokon jogerősen dönt el mindenféle domainekkel kapcsolatos jogi vitát, várhatóan gyorsabban, mint egy szokásos bírósági per.


Ez így nem jó! Van egy jobb szabályozási ötletem...

Hidd el: nekünk is voltak!

De, mint mondtam, megvizsgáltuk mindegyiknek az előnyeit és hátrányait, illetve azt, hogy a - jelenleg is ismert - rosszindulatú regisztrálók képesek lennének-e az adott feltételezett rendszert kijátszani. A végeredmény az lett, hogy vagy tovább szigorítjuk a régi rendszert, és akkor az amúgy jogos igénylők nagy tömegeit zárjuk ki a lehetőségekből, vagy pedig azt tesszük, amit most: nyitunk, és az emberek jóérzésére (ami, szerénytelen véleményem szerint kihalt) valamint a bíróságokra hárítjuk a döntést, és nem próbáljuk újraírni a védjegyjogot.


Akkor mindent szabad?

Nem.

Továbbra sem kerülnek bejegyzésre vulgáris vagy nyilvánvalóan törvénysértő nevek.

Továbbra is él a védjegy- és márkajog biztosította védettség: ha valaki bejegyez védett nevet (mert a Regisztrátor szervezet nem képes ezt ellenőrizni), akkor a jogos védjegytulajdonos kérésére és igazolása után a Regisztrációs szervezet a nevet visszavonja, és kiadja a jogosult igénylőnek.

Szintén védett nevek a magyar településnevek, valamint az országnevek (magyarul, angolul és az ország saját nyelvén), az előbbi az önkormányzatok, az utóbbi az adott ország képviselete számára fenntartva.

Ezen túl a Regisztrációs szervezet visszavon minden technikailag hibás vagy működésképtelen domaint is, megfelelő türelmi idő után.


Monopol cég-e az ISzT?

Szerintem nem. Az ISzT egy sok tagból álló szervezet, és a tagok mindegyike egy-egy különálló Internet Szolgáltató cég. Ezek mindegyike - hasonlóan a Parlamenthez - képviseli az ügyfelei érdekét (és szintén hasonlóan a a saját érdekeit is). A tagok mindegyike - azon túl, hogy egy mostantól igen laza szabályozáshoz tartja magát - maga határozza meg a regisztrációs ügyintézési menetét valamint az árait. Az ISzT, mint szervezet csupán annyit tesz, hogy betartatja a szabályzatot. Semmi többet. Minden más a Regisztrátorokon múlik.

Azért sem monopol cég, mivel anyagi érdekeltsége a regisztrációban szerintem nincs, a tagok pénzt nem vehetnek ki az ISzT-ből... Pont mint a RIPE is, az ISzT a bevételeit saját fenntartási költésgeire (mint pl. a root nameserverek üzemeltetése, stb) költi el.


Honnan van joguk hogy ők osszák a domaineket?

A kérdés pontos és teljes megválaszolásához elég hosszú történelmi mesét kellene elmondanom, amihez most túlságosan sietek. Legyen elég az, hogy a nemzeti TLD-k az ICANN kezelésében (mint minden más domain az interneten), és ők delegálják ezt az azt felügyelő szervezeteknek.

Mivel a múltbéli szabályozás (kaotikus volta miatt) nem vált be, az ISzT megalakult és átvette a delegációs valamint a fenntartási feladatokat.

A válasz tehát: az ISzT az a szervezet, akit a domain rendszer "tulajdonosa", az ICANN megbízott a .HU domainek kezelésével, és felhatalmazott az azzal kapcsolatos döntések meghozására.


A .HU magyar tulajdon! Szabályozhatja az állam?

Nem, a .HU, mint mondtam, nem magyar tulajdon, hanem az ICANN amerikai szervezet kezelése alatt áll, mely megbízott egy magyar szervezetet (az ISzT-t) ennek ügyintézésével. Természetesen az állam bármit megtehet, tehát pl. betilthatja az Internetet; ehhez joga van. De egy amerikai cég tulajdonának felhasználásába vajmi kevéssé szólhat bele.


Kié a .HU? Az ISzT-é?

Nem, amint említettem már a .HU Top Level Domain az ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) amerikai non-profit cég tulajdona. Ők bízták meg az ISzT-t a TLD adminisztrációjával. (Más szavakkal: az ICANN a HU elsődleges domaint delegálta az ISzT részére.)


Hogyan jegyezhette be a XXXX.HU-t YYY?!

A "régi" szabályzat szerint több jogon is lehet egy nevet megszerezni. A nyilvánvaló az, amikor a cégnévből származik egy név.

Ezen túl azonban megszerezhette például az alábbi módokon:

Nyilván ezek egyike sem látszik az igénylő cég nevéből!


NKÖM? Az mi?

Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma. Ez az illusztris szervezet felelős az úgynevezett időszaki lapengedélyek kiadásáért. A szabályzat szerint a lapengedélyes lapok kaphattak ennek megfelelő domain nevet (másképp semmilyen újságnevet nem lehetett volna bejegyezni!).

Sajnos az NKÖM tevékenysége kimerül abban, hogy beszedik a pénzt és kiadják az igazolást. Sem azt nem ellenőrzik (ezért a pénzért...) hogy létezik-e a lap, sem nem vonják vissza az engedélyt akkor, ha a lap nyilvánvalóan soha nem létezett.

Ilyen módon az ügyeskedők (hadd ne használjak súlyosabb szavakat az ilyen egyénekre és cégekre) bejegyeztek egy fals/hamis lapot, majd ezzel bejegyezték a tetszőleges domainjüket. Nyilván a lapbejegyzés hamis, hiszen ilyen lap nincs és nem is lesz (hacsak valami csoda nem történik), de a procedúra teljesen szabályos, mivel az NKÖM elmulasztja ezen lapok ellenőrzését, és az ISzT kénytelen betartani saját szabályzatát.


FBI.HU?!

Tipikus példa arra, amit az NKÖM-nél írtam.


A Regisztrátorok előnyben vannak velem szemben!

A kérdés két komponensű.

Az első megközelítésben az a kérdés, hogy mi van akkor, ha annak a Regisztrátornak megtetszik a domained, akinek beadod, és bejegyzi saját magának?

A válasz: olyan Regisztrátort kell választani, aki becsületes. Én úgy vélem, a regisztrátorok túlnyomó része becsületes, de nyilván nehéz a választás. Feltételezem, hogy ha egy regisztrátornál gyanúsan gyakoriak az ilyen esetek, annak híre kél... de szerintem ez nem akkora probléma, mint azt sokan gondolják: eddig is meg kellett bízni a szolgáltató cégekben (nem csak az interneten!), ezután is így lesz.

A kérdés másik része: könnyebben, gyorsabban regisztrálnak-e a Regisztrátor szervezetek maguknak?

A válasz: nem. Nekik pont ugyanolyan jogaik vannak, mint bárki másnak, a jogtalan igényléseiket pont úgy visszautasítja vagy visszavonja a regisztrációs szervezet, mint bárki "halandóét". Ami előnyük van, az nem a regisztrátori státusból hanem a szkamai gyakorlatukból ered: aki már tízezer domaint hibátlanul beállított, valószínűleg elég gyorsan be fog állítani egy újat is hibátlanul. De ehhez csupán szakértelem kell.


Akkor most mindenki perelni fog?

A liberalizáció egyik oka az volt, hogy sokan kétségbe vonták, hogy az ISzT tagok (aki ugyan internetes, de legtöbbször nem jogi szakemberek) el tudják dönteni egyes esetekben, hogy a domain ki illet, illetve mi az, ami jogtalanul üzleti előnyhöz juttatna valakit.

A kérdést egyszer 's mindenkorra lezárja az, hogy mostantól nem az ISzT számítástechnikai szakemberei, hanem a bíróságok, a védjegyjogászok és egyéb jogi szakemberek fognak dönteni, és az ISzT elfogadja az ő (szakavatott) döntésüket.

Az ehhez szükséges munka, vizsgálat és döntési procedúra természetesen költségigényes, ezért költséges is; ez a pénz azonban nem feltétlenül az ISzT-be, hanem a döntést végző szervezethez folyik be.

Tehát a válasz: igen, akitől nevet bitorolnak, az a bírósághoz fordulhat, és ha a bíróság úgy ítéli meg, az ISzT a nevet visszavonja, és az új tulajdonoshoz delegálja.


Mi ez a nagy "regisztrálj minél hamarabb!!" reklám?

Az ISzT kiadott számos közleményt, sajtónyilatkozatot arról, hogy minden cég igyekezzen Márc. 1 előtt bejegyezni a nevét.

A rosszindulatúak azonnal mondták: "Igen, az ISzT reklámoz, hogy több pénze legyen!"

Ez teljesen ostoba megjegyzés. Az ISzT-nek teljesen mindegy, hogy egy cég most, vagy a liberalizált rendszerben jegyzi be a nevét, vagy épp helyette Fülig Jimmy jön és jegyzi be, majd eladja neki jó pénzért.

A "reklám" célja pont a cégek védelme, hogy azok, akik eddig aludtak, és biztonságban tudhatták a nevüket a szigorú szabályozás miatt most kapjanak észbe, és regisztrálják a nevüket amíg nem késő, mert elseje után esetleg pereskedniük kell érte, vagy akár megvásárolni tetemes összegekért!

Aki ezt a jóindulatú (és nem túl olcsó) figyelemztetést rosszindulatú reklámnak fogja fel... Hát bravó.


Kinél érdemes regisztráltatni?

Mivel a Regisztrátorok saját maguk döntik el, hogy mennyiért, milyen gyorsan, milyen plusz feltételek mellett, milyen plusz szolgáltatásokkal regisztrálnak, valamint adott, hogy a regisztrátor mennyire gyorsan vagy megbízhatóan dolgozik, a szabad verseny szabályai szerint neked kell kiválasztanod a regisztrátor személyét.

Ha elégedett vagy vele, akkor nála maradsz, ha meg nem, akkor keresel más regisztrátort. Ha a haverod, vagy üzleti partnered javasol valakit, menj oda; ha azt mondja, hogy kerülj el valakit, akkor kerüld el. :-) Ennél jobb tanácsot mástól se kapsz.


Miért kér pézt érte a regisztrátor, mikor neki ingyen van?

Nincs ingyen: a regisztrátorok egy adott összeget fizetnek az ISzT-nek. Az, hogy ennek mekkora részét hárítják át az ügyfelekre, saját üzleti koncepciójuk része.

Másrészt nem várhatod el, hogy az emberek ingyen dolgozzanak. (Persze van, aki ingyen dolgozik, de ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek ezt kell követnie. Van aki másból él, van aki a munkájából.) A regisztrációval is, és annak fenntartásával is van munka, és a Regisztrátorok által nyújtott szolgáltatások mennyisége is eltér. Nyilván ha valaki két hónap alatt regisztrál be egy domaint, az kérhet érte tizedannyit, mint aki egy nap alatt megcsinálja. A szakszerű munkát itt is illik megfizetni.


Mi van ha EGYSZERRE regisztrálnak egy domaint többen?

Az átmeneti időszakban (vagyis márc 1 és márc 3 között) ezek közt egy igazságos, közjegyzővel hitelesített véletlenszerű sorbarendezés dönt.

A "normális" esetben azonban ilyen, hogy "egyszerre" nem létezik. Amelyik igény először jut el a Regisztrációs szervezet adatbázisába, az volt előbb. Ha a regisztrátorod két hétig nem küldte be az igényed, akkor azért a regisztrátort szidd. (Ha belegondolsz, nem sok az esélye hogy mikroszekundumra egyszerre ugyanazt a nevet adják be többen...)


Mi az a Tanácsadó Testület és Választottbíróság?

Amikor egy nem prioritásos név várakozik a 2 hetes nyilvánosságra hozatal leteltére, és egy ilyen ellen van egy bizonyíthatóan jogos, de prioritásra az iratok alapján nem jogosult igény, akkor panasz nyújtható be a TT-hez, aki egy szabott eljárásban dönt arról, hogy megtévesztő-e az eredeti igénylő által bejegyzendő név.

Amennyiben egy már létező, bejegyzett domain ügyében érkezik panasz, hogy az a Reg.Szab.-ba ütközik (mert például megtévesztő, vagy egy jogosult védjegytulajdonos jogait sérti), akkor ezen panaszokat a Választottbíróság hivatott kivizsgálni, és bírói ítélettel eldönteni.

Mind a TT mind a VB eljárási díj fejében hoz döntést. A díj mértéke és az, hogy ezt kinek is kell fizetnie valószínűleg a szokott http://www.domain.hu/ lapon lesz olvasható, és persze a Regisztrátorok fogják tudni megmondani. (Várhatóan az átmeneti időszakban (márc.1.-i domainek) a TT eljárási díja kedvezményes, vagy ingyenes lesz.)

Minden panaszt írásban kell benyújtani bármely Regisztrátorhoz.

Mind a TT mind a VB egy-egy ISZT-től független szervezet, a tagjaik az adott problémakör szakértői, számítástechnikai szakemberek mellett jogászok, szerzői jogi és védjegyjogy szakértők, vagy közigazgatási szakemberek.


Kié a domainem? Az enyém?

Nem. A domain a Regisztrátor szervezet tulajdona, aki azt delegálja hozzád, vagyis kiadja használatra.

A kiadott domain hozzád kötődik, csak te használhatod, illetve az új szabályok szerint azt - a Regisztrációs szervezet értesítésével - átruházhatod megadott esetekben. Azonban bármilyen szabály- vagy törvénysértés esetén a Regisztrációs szervezet a nevet - a saját működési szabályai szerint - felfüggesztheti vagy a delegációt visszavonhatja, vagyis a nevet elveszi tőled és "visszateszi a felhasználható nevek halmazába". Amíg betartod a szabályokat, a domaint te használhatod.


Eladhatom a domainem?

A jelenlegi szabályozás - a régivel ellentétben - lehetővé teszi azt, hogy egy domain más tulajdonoshoz kerüljön.

Mivel a domaineknek nem te vagy a tulajdonosa, csupán "béreled" azokat nem eladásról, hanem más javára lemondásról beszélünk. Azonban az eljárás gyakorlatilag ugyanaz, az alábbi iratokat szükséges benyújtani a leendő Regisztrátorhoz:

Amennyiben mindez megvan, a változások hamarosan meg is történnek, és a domain átkerül az új tulajdonos kezelésébe.


Mi van, ha változik a szabályzat? Elvehetik a domainemet?

Az ISzT egyik fő - nem leírt, de eddig konzekvensen követett - elve az, hogy viszamenőlegesen ne érjen senkit se hátrány. Ezt, amennyire a technikai és ügyviteli lehetőségek megengedik, próbálja a szervezet döntéseiben figyelembe venni.

Az ISzT legfőbb célja az, hogy a .HU TLD alatt minden a legnagyobb rendben menjen, és mindenki boldog legyen. Sajnos a világ nem ideális: a negatív hatásokkal való harc néha kompromisszumokra kényszerít.


Mi van, ha összeveszek a Regisztrátorommal?

Az ISzT - az ésszerű kereteken belül - védi az ügyfelek jogait a Regisztrátorokkal szemben is. Bárki szabadon dönthet arról, hogy a domainjének fenntartását mely Regisztrátorra bízza. Ha az egyik bejegyezte a domainedet, de nem vagy vele elégedett, jogod van bárkihez átvinni a domaint. A szabályzat biztosítja azt is, hogy adott ideig a domained nem szűnik meg, tehát van időd új regisztrátort keresni.

A Regisztrátor nem tudja "megtagadni" a domain átadását, mert afelett a (megrendelőlapon megjelölt) Adminisztrációs személy rendelkezik. Az új regisztrátor mindig el tudja intézni neked a domained átvételét. (Ha nem, keress más regisztrátort.)

Természetesen a regisztrátorok sem teljesen hülyék, így számíts arra, hogy ha az egyiknél nem fizettél, arról "valamilyen csoda folytán" esetleg a többiek is értesülnek, és a domained 60 nap múlva szépen - puff! - eltűnik, Regisztrátor híján.


Kell-e állami szabályozás?

Hát nézd, elég veszélyes ebben a témában véleményt nyilvánítanom, de azt nyilván látod, hogy hogyan működik a törvényalkotás, hogy mennyire szakértők azok, akik a törvényeket hozzák.

Én úgy vélem, hogy addig jó, amíg nem pártérdekek határozzák meg az internet adatcsomagok fejlécét, vagy az FTP protokollt. Amíg ilyen meggondolatlan (mondhatnám, hogy "elhibázott", de még valaki a szívére veszi) törvények keletkeznek, mint amilyenek, olyan szakértőkkel, mint amilyenekkel (gondolod, hogy az Internetes törvényekkel kapcsolatban megkérdeznék a szolgáltatókat, vagy, ne adj' Allah, az Internetezőket?), addig szerintem jobb nekünk, míg az állam hasznosan használja, és nem dirigálja a forgalmat, mert úgy járhatunk, mint Irak, ahol meglehetősen ellenőrzött a forgalom (és még finoman fogalmaztam).


Mi a hatása egy-egy nem átgondolt cikknek országos/online lapokban?

Káosz.

Mivel az ilyen cikkek írói látszólag kerülik a teljes fronton való tájékozódást, ha egyáltalán töltik idejüket tájékozódással, viszont széles rétegeket érnek el, így igen komoly félretájékoztatás is lehet az eredmény.

Ennek igen komoly következményei is lehetnek: a hamis, de igen hangos negatív visszhang veszélybe sodorhat egy átgondolt és jó folyamatot csak azért, mert a nagy hang mögött hatalmas tájékozatlanság, vagy félretájékoztatottság áll.

Szerencsére vannak szakszerű, tényszerű, átgondolt cikkek is a témában, melyeknek - milyen furcsa! - szinte mindig jellemzője volt az, hogy a cikk szerzője utánanézett a feszegetett kérdéseknek, esetleg kérdőívet küldött körbe a szolgáltatóknak, stb. Sajnos az ilyen cikkek száma csekély az igazi szaftos, jórészt alaptalan vagy hangulatkeltő vádaktól tocsogó cikkek mellett.

Lehet, hogy ez a FAQ sem átgondolt, de legalább próbálok ragaszkodni az igazsághoz.


Probaltam az ISZT-t telefonon hivni, es szemelyesen odamenni, de nem vettek fel/nem engedtek be a biztonsagi orok. Miert?

Az ISZT nem rendelkezik ugyfelszolgalattal, igy telefonja es irodaja sincs! Sokat hangoztatott, de sajnos eszerint nem kelloen ismert teny: az ISZT-t az ugyfelek fele a Regisztratorok (ISZT tagok) reprezentaljak! Minden problemaval oket lehet (es kell) megkeresni, es ok tovabbitjak azokat az "ISZT fele" (ami legtobbszor azt jelenti, hogy az informaciot megosztjak a tobbi dontesben reszt vevo taggal, vagy tovabbitjak az altaluk ismert forumhoz, legyen az a regisztracios bizottsag, a tanacsado testulet vagy a valasztottbirosag). Ugyanigy a regisztracioval kapcsolatos kerdesekben is a Regisztratorokat kell kerdezni. Ha az egyik Regisztratorral bajod van, akkor logikusan azt egy masik Regisztratornak erdemes jelezni, aki a problemat tovabbitja a tobbi ISZT tag fele. (Nem tudok erre termeszetesen masok neveben garanciat vallalni, de az esetek NAGY reszeben ez fog tortenni. Ha valaki tanacstalan ezugyben, maganlevelben keressen meg, es probalok neki segiteni.

"utoirat": mindazok akik telefonon vagy szemelyesen "megtalaltak" az ISZT-t, azok velhetoen vagy az Elnokot, vagy az Adminisztratort zavartak meg napi munkajukban. Mivel az ISZT-nek (legalabbis eddig) nincsenek foallasu alkalmazottai (hiszen van tobb tucat Regisztratora, akik "foallasban" vegzik a szolgaltatoi tevekenyseget), minden ilyen sikeres ISZT-megtalalas hozzajarult az adott illeto munkahelyen vegzett munkajanak megzavarasahoz. :-(


Mit tegyek, ha nincs prioritásos jogom, de a várakozó nem prioritásos név a jogos érdekeimet sérti?

Mit lehet tenni, ha a 2 hetes listaban olyan nevet talalsz tehat, amire alapos indokod van jelezni, hogy a szabalyzatba utkozik, vagyis veled/cegeddel kapcsolatosan megteveszto [regszab. 5.6/c pont]?

Ilyenkor a teendo: problemadat jelzed irasban barmelyik Regisztratornak (megtalalod oket a http://www.domain.hu/ lapon), aki - amennyiben ezt vallalja - panaszod atveszi, es tovabbitja a Tanacsado Testulet fele. Ez az - ISZT-tol fuggetlen (nem ISZT tagokbol allo) - testulet a panaszt es a rendelkezesre allo bizonyitekokat megvizsgalja, es adott hatarido alatt dontest hoz: vagy az eredeti igenylonek iteli a nevet (vagyis ugy iteli, hogy a benyujtott adatok alapjan a nev nem volt megteveszto), vagy helyt ad a keresnek, es a domaint az eredeti igenylonek nem bejegyezhetove minositi.

A pontos erre vonatkozo arak es szabalyok jelenleg kialakitas alatt vannak; az mar egyertelmu, hogy a Testulet jogi, szerzoi jogi, gazdasagi es egyeb szakemberekbol fog allni, es dontesi folyamata az ISZT-tol (es ISZT tagoktol) fuggetlen lesz.

Az atmeneti idoszak domainjeire (es azok problemaira) vonatkozoan az eljarasi dij varhatoan igen alacsony (vagy ingyenes) lesz, sajnos emiatt varhatoan az elbiralasi ido varhatoan hosszabb (nyilvan esetleg tobb szaz ilyen igeny elbiralasa kello gondossaggal nem tortenhet meg 30 masodperc alatt), de remelhetoleg igy a "keson eszbekapok" es a jogos, de a sorbarendezes soran hatrebb kerult igenylok is kielegito jogorvoslatra szamithatnak.

Nyilvanvaloan folosleges olyan panaszokat beadni, melyek jozan megiteles szerint is alaptalanok; bar ezt nem en fogom eldonteni, de csak a tobbi (jogos) igeny elbiralasi idejet fogjak meg inkabb rontani.

A masik: elvileg egy Regisztrator sem "koteles" elfogadni egy ilyen panaszt - mivel ugyis celtablat jatszom, ha valakit egy masik regisztrator visszautasitott, utolso eselykent forduljon hozzam (javaslom elozetesen emailben tajekozodni tolem, hogy van-e ertelme a panasz benyujtasanak).

A T.T. csak a varakozo igenyekkel foglalkozik! A mar bejegyzett nevekkel kapcsolatos jogos panaszokkal a Valasztottbirosag fog foglalkozni, azonban felhivom a figyelmet, hogy mivel ez - a TT-vel ellentetben - valoban birosag jellegu testulet, az eljarasi dijai is varhatoan a peres eljarasok dijaival egyezo nagysagrenduek lesznek (viszont varhatoan az eljarasok ideje nagysagrendekkel gyorsabb lesz). Az ilyen jellegu igenyeket is a Regisztratorokon keresztul kell benyujtani. Jelenleg ne kerdezzetek, hogy mennyibe kerul: a szervezetnek meg csak most kezdodott meg a letrehozasa, meg pontosan en sem tudom, hogy milyen osszeallitast kovetel meg a torveny, es hogy milyen koltsegekkel fog ez jarni. (Altalanosan igaz, hogy sem a T.T. sem a V.B. dijain nem keres semmit az ISZT, mivel egyik szervezet sem az ISZT belso szerve; a lehetosegekhez merten a leheto legfuggetlenebb, legpartatlanabb dontesi forumok lesznek.)


Na jó, de ez mind igaz a .COM / .NET / .ORG-ra is?

A fenti domainek mióta léteznek liberalizáltak, valamint majdnem fél éve demonopolizáltak is. Mindemellett ez a FAQ nem foglalkozik velük, az itt írtak csak a .HU nevekre vonatkoznak.


Nem értek veled egyet! Mit tehetek?

Új kérdésem van! Mit tehetek?

Írd meg kérdésed, véleményed a dom-req@tolna.net címre, és ha megfelelő színvonalú, felkerül ide a lapra.


Ki a szerző?

Én. :-) A nevem Gervai "grin" Péter, és a Cory-Net Kft.-nél (http://www.tolna.net/) dolgozom Szekszárdon, mint műszaki igazgató.

A feladataim között szerepel a domain ügyintézés is.

Emellett aktívan igyekszem részt venni a domain szabályozások alakításában, valamint a tájékoztatásban és a félretájékoztatás megelőzésében (hiábavalóan, úgy érzem néha).

Az 'oldtimer' internet nemzedék tagjaként előnyben részesítem a technikailag helyes, és mindenkinek jó megoldásokat az üzletileg maximálisan jövedelmező (ás esetleg tisztességtelen) megoldásokkal szemben. Így harcol bennem a Hacker és az Üzletember, de hát írna egy Üzletemben ilyen FAQ-t....? ;->


Rövid szómagyarázat

ISzT

Internet Szolgáltatók Tanácsa.

Az a szervezet, melynek feladatai között szerepel a magyarországi domain rendszer fenntartása, adminisztrációja is. Tagjai magyar internet szolgáltató cégek.

TLD

Top Level Domain, vagyis legfelső szintű domain.

TLD például a HU, COM, NET vagy például az UK. Ezek tehát azok a "fő" domainek, amik alá egy adott országhoz vagy tevékenységi körhöz tartozó aldomaineket (ezek a második szintű domainek, angolul Second Level Domains, vagy SLD) lehet bejegyezni.

RIPE

A RIPE (Réseaux IP Européens) az a szervezet, aki fő feladataként az európai internetes azonosítók kiosztásával foglalkozik.

Prioritásos igény

A regisztrációs szabályzat szerint:

13. Prioritással rendelkező igények kezelése

13.1 Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyeknél a választott név:

a) az Igénylő szervezet hivatalos bírósági nyilvántartásbavételét igazoló dokumentumban (pl. cégbírósági bejegyzésben), illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezés, vagy

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által az Igénylő, mint jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat (szó, szavak)

13.2 Az Igénylőnek a 13.1 pont szerinti okirat (például bírósági végzés, hitelesített cégjegyzék kivonat vagy lajstromba vételi határozat) másolatát el kell juttatnia a Regisztrátorhoz.

13.3 Prioritással rendelkező igények esetén a választott domain névnek és a 13.1 pont szerinti dokumentumon szereplő elnevezésnek (ékezetek nélkül) betű szerint egyeznie kell. Több szóból álló nevek egybeírva, vagy kötőjelesen igényelhetők. A szervezeti formára, szakmai ágra vonatkozó szavak, jelölések elhagyhatók.


©Copyright 2000, Peter 'grin' Gervai
Minden jog fenntartva. A lapot vagy részeit lemásolni vagy az ide mutató linkeken kívül publikálni csak a szerző előzetes, írásbeli hozzájárulásával szabad!