Üdvözlöm!

Antal József vagyok. A társasházkezelés, a közös képviseleti feladatok ellátása számos gonddal jár, valamint speciális szakértelmet, megfelelő tájékozottságot, gyakorlatot igényel.

Egyéni vállalkozásom társasház-kezelési szolgáltatása keretében átvállalja ezeket a gondokat Önöktől.

Végzettségeimet tekintve rendelkezem képesített könyvelői, vállalati tervezői, statisztikusi, pénzügyi ügyintézői (adó-, és illetékszak), társasházkezelői, vállalkozási ügyintézői szakképesítéssel.

Szolgáltatásaim keretében az alábbiakat kínálom:

 • Komplex társasház-kezelés, közös képviselet.
 • Műszaki háttér, karbantartások, külső és belsőépítészeti munkák, hibaelhárítások, műszaki problémák megoldásának szervezése, elvégeztetése.
 • Szervezeti és Működési Szabályzat, Alapító Okirat (ügyvédi által ellenjegyzéssel), Tűzvédelmi Szabályzat, Házirend készítése és módosítása.
 • Lakónyilvántartó könyv vezetése.
 • Teljes körű pénzügyi ügyintézés, tulajdonosi elszámolások, társasház egészére elszámolások készítése.
 • Adóbevallások, mérleg készítése.
 • Éves rendes közgyűlés, rendkívüli közgyűlések összehívása, lebonyolítása, jegyzőkönyvek elkészítése, határozatok végrehajtása, közgyűlési határozatok könyvének vezetése.
 • A hatósági bejárásokon közreműködés, a hozott határozatok alapján intézkedés.
 • Szervezem és ellenőrzöm a társasházak üzemeltetését, a gépészeti, elektromos, központi berendezések karbantartását, hibaelhárítását.
 • Rendszeresen ellenőrzöm a közüzemi díjak (víz, villany, hulladékszállítás stb.) számláit, a mérőórák állását.
 • Egyéb ügyintézési feladatok: garanciális ügyek, közműegyeztetések, banki ügyintézés, külön tulajdont érintő ügyek intézésének segítése.
 • Szaktanácsadás: műszaki, jogi, biztosítási ügyekben.


Számomra fontos a Tulajdonosokkal folytatott jó kapcsolat, ezért a Bonyhád, Széchenyi tér 4. szám alatt található Társasházkezelői Iroda hétfőtől - péntekig 8.00-16.00-ig nyitva áll Önök előtt, és minden tulajdonosnak lehetősége van az aktuális problémák megbeszélésére, rendezésére. Telefonszámaimon a hét minden napján elérhető vagyok.

Jelenleg Bonyhádon a Gyár utcában, Perczel utcában, Perczel kertben, Fáy lakótelepen, Bezerédj utcában, Mónus I. utcában, Széchenyi téren látok el társasházkezelői tevékenységet.

Amennyiben közös képviselő váltás merült fel az Önök Társasházában, úgy kérjék díjtalan, személyes tájékoztatásomat.

Tevékenységemet a 2003. évi CXXXIII. sz. Társasházi törvény, a Társasházak által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint Társasházanként kötött vállalkozói szerződés alapján végzem.

Társasházkezelői végzettségemet 2004-ben szereztem meg, vállalkozásomat 2005-ben indítottam el.