MezőHír :: Független Agrárinformációs Szaklap

MezőHír :: Független Agrárinformációs Szaklap
76/496-182 :: 30/9-439-158 :: info@mezohir.hu

Újság
2005-06
2005
2005-06

MezőHír :: 2005-06

Hatások és mechanizmusok

Olykor kipróbált, tapasztalati úton létrejött megállapítások, ismeretek is gellert kaphatnak. Legutóbb ezt hallottam egy növénytermesztőtől, aki már megsokallta az égi áldást: májusi eső aranyat ér…, ha nem esik. Ugyanígy az is megeshet, hogy a szegedi halászlékockát Lengyelországban gyártják.

Mindkét fél részéről betartandó határidők

Az alábbi összefoglalóban a mezőgazdasági termelőket érintő fontosabb támogatások beadási határidejét foglaljuk össze. A lejárt határidejű támogatásokat tájékozató jelleggel mutatjuk be, a jobb átláthatóság miatt.

Diplomás fakitermelőből műsorvezető

Aszódi Jánost a mezőgazdaság iránt érdeklődő tévénézők jelenleg az ATV csatornáján látható Új Mezőgazdasági Magazin szerkesztő-műsorvezetőjeként ismerhetik.

A magyar mezőgazdaság első éve az unióban :: Vár...

A kilencvenes évek kezdetén, az uniós tagság reális lehetőséggé válásakor a hazai közvélemény a természeti adottságok, a nagyüzemi szerkezet és az exportteljesítmény alapján az agrárszektort tekintette a csatlakozás egyik potenciális nyertesének.

Szeretnénk elősegíteni, a repce-vetésterület növ...

Termelői körökben nem ismeretlen a KITE Rt. több ipari növényre is kiterjedő szerződéses termeltetési gyakorlata, amit a tőkeszegény időszakban a gazdálkodók országszerte különösen szívesen vesznek igénybe.

A Saatbau Linz Hungária Kft. repceajánlata

A repce, mint fontos gazdasági tulajdonságokkal bíró növény, egyre inkább megtalálja a helyét a hazai vetésszerkezetben. Az elmúlt esztendőkben a hagyományosnak mondható termesztési régiókban örvendetesen növekedett a vetésterülete, ami nem csupán pillanatnyi felfutás eredményének tűnik, hanem stabil változást jelent a növénytermesztési ágazatban.

Repceboom Európában?

Kérdés: velünk vagy nélkülünk? Vigyázat! Nem tudományos, de szakmai adatokon alapuló írás!

A búza- és kukoricaexport tendenciái a világban

Bár a világ termelési és importigénye a két említett kultúrán belül a megelőző évhez képes összességében nem változik, az exportpiacokért folyó verseny igen nagy mértékben módosul. A búzaexportőrök között növekszik, a kukoricaexportőrök közt csökken

Újabb kukorica-gyomirtási lehetőség, régies áron

Elvetettük a kukoricát, készülhetünk a gyomosodás elleni védekezésre.

Tovább zsugorodhat a hazai cukorvertikum

Az Európai Bizottság (EB) már tavaly nyilvánosságra hozta a cukorpiac reformjával kapcsolatos terveit, amelyeknek a megvitatása még az ősszel elkezdődött.

Miért nem versenyképes a magyar gazda?

A tavasz beállta óta a napi hírekben egyre kevesebb szó esik a magyar mezőgazdaság valódi gondjairól, hiszen a gazdálkodók számára eljött a dologidő, a sajtó pedig ezzel egyidejűleg elcsendesedett.

Az aratás után visszamaradó tarló kezelése, a ta...

Hazánkban a kalászos gabonák betakarítása a nyári mezőgazdasági munkák legnagyobb körültekintést, figyelmet és leggondosabb szervezési munkát igénylő része.

Genetikailag módosított növényi kultúrák termesz...

Sokan úgy vélik, hogy a génmanipulált növények termesztése a jövő agrárgazdaságának kétségtelenül a legfontosabb kérdése, hisz hozzásegít az éhezés leküzdéséhez, a Föld növekvő népességének ellátásához, az emberiség élelmezési biztonságának növeléséhez.

A globális klímaváltozás és várható hazai hatása...

Az éghajlatváltozás régiónként eltérő mértékben – a hőmérséklet, a csapadékviszonyok, a párolgás, a szélsőséges időjárási jelenségek, illetve a tengerszint emelkedésén keresztül – hatást gyakorol a természeti rendszerekre, az emberi egészségre, a talajra, a vízháztartásra és vízgazdálkodásra, a mezőgazdaságra és az erdőgazdálkodásra, az energiagazdálkodásra.

A kertészetek számára professzionális

A kertészeti gépsorunkban tökéletes megoldást talál minden ügyfelünk a termelés folyamán felmerülő összes problémára. Az idei év csapadékos tavasza jelentősen hozzájárult a gyomok és fűfélék gyors fejlődéséhez.

Mezőgazdasági járművek fékberendezései II.

Az első részben röviden megismertük a mezőgazdaságban alkalmazott pótkocsik fékrendszereit, az egyvezetékes, a kétvezetékes és a kettő kombinációjából – kissé kényszer szülte változatként – származó egy+kétvezetékes rendszert. A rendszerek közötti különbözöségeket a vezérlés, azaz, a pótkocsiszelep adja. Itt szeretnénk folytatni a sorozatunkat, részben további információk átadásával, részben a járműveken történő hibakeresés megkönnyítésével.

Évek óta húzódik a permetezőgépek műszaki felülv...

A termelők és gépforgalmazók körében 2001 óta egyaránt beszédtéma, hogy a hivatalosan forgalmazott permetezőgépek – amelyek növényvédelmi szolgáltatást végeznek – típusvizsgálata és műszaki felülvizsgálata mikor kezdődhet el.

OLIMAC DRAGO, az „intelligens” kukoricacső-törő ...

A kukoricacső-törő adapterekkel szemben ma a gazdálkodók – jogosan – igen sokrétű elvárásrendszert fogalmaznak meg.

Megújuló energiaforrások: A biogáz hasznosítása

A mai modern társadalmak energiaigénye folyamatosan növekszik. A megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetősége – mint az egyik lehetséges alternatíva e fokozott igény kielégítésére – először az energiaválság során vetődött fel élesen.

Zöldsorbemutató Derecskén

Május közepén az ország négy pontján tartottak gépbemutatókat a Kasz-Coop Derecske Rt. szervezésében. A bemutatók keretében a gépeket a gyakorlatban, munka közben tekinthették meg az érdeklődők.

Munkában és gondolkodásban is összeértek a Varga...

A Mezőföld természeti adottságai, a 30-40 AK-ás középkötött mészlepedékes csernozjom talajok a gazdálkodás lehetőségét kínálják azoknak, akik szeretik a földet, élvezik a mezőgazdasági termelés kihívásait.

Kivonat az USDA 2005. áprilisi, a világ borpiacá...

A borkereskedelem 2004-ben is megőrizte pozícióit, és jelentős szerepet töltött be a világ mezőgazdasági kereskedelmén belül.

A hazai tojástermelést is fojtogatja már az unió...

Magyarországon az árutojás azon mezőgazdasági termékek egyike, amelynek piacán relatív egyensúly alakult ki az utóbbi években a termelés és a fogyasztás kényes mezsgyéjén.

A hiányos sertéstakarmányozás következményei

A sertéstakarmányozásban a takarmánygyártóknak és a sertéstartóknak egyaránt komoly kihívásokkal kell szembenézniük.

A lovasszakember-képzés

A hazai lovasszakember-képzés helyzetéről, illetve jövőjéről volt szó a közelmúltban azon a rendezvényen, amelynek a Nyíregyházi Főiskola adott otthont. A tanácskozás megszervezésében a házigazdák mellett részt vállalt a Magyar Lótenyésztő és Lovas Szervezetek Szövetsége, valamint Csontos János kormánymeghatalmazott, a parlamenti Lovas Eseti Bizottság elnöke.

A berni havasi kutya

Méretre és általános megjelenésre talán leginkább a szentbernáthegyire hasonlít, csak valamivel kisebb nála. Nagy termete ellenére jóindulatú, kellemes megjelenésű eb.

Google